Actuar a Jamboree


Utilitzeu aquest formulari si voleu enviar propostes per actuar a Jamboree. Cap actuació estarà confirmada fins que hi hagi un acord de compromís signat.


Aquest camp és necessari

Persona de contacte

Aquest camp és necessari
Aquest camp és necessari
DNI, o NIF, o targeta d'identitat, o número de passaport, del líder de la banda, gestor, empresa o associació (per a la titularitat del contracte)
Aquest camp és necessari
example@example.com
Aquest camp és necessari
Adreça, codi postal, ciutat, país
Aquest camp és necessari
Nom + DNI
Aquest camp és necessari

Actuació

Aquest camp és necessari
Aquest camp és necessari
Aquest camp és necessari
Sobre el projecte, repertori, referències ...
Aquest camp és necessari
Músic - instrument/s
Aquest camp és necessari

Comunicació

Aquest camp ha de ser una url
youtube, vimeo, bancdcamp, spotify, ...
Aquest camp ha de ser una url
youtube, vimeo, bancdcamp, spotify, ...
Aquest camp ha de ser una url
Inclou els perfils d'Instagram dels artistes
Inclou els perfils de facebook dels artistes
Aquest camp és necessari
Aquest camp és necessari

Altres

Aquest camp és necessari
Ciudad (País)
Aquest camp és necessari
Aquest camp és necessari
Més informació o comentaris que necessiteu enviar-nos ...